peontwheader

In een compacte groep intensief met elkaar aan de slag rondom leervragen die ieder individueel inbrengt.
Samen de oplossingen naar boven halen door het eigen potentieel in te zetten.

Co-creatie
De stand-up-trainer maakt gebruik van alle in de trainingsruimte aanwezige kennis en deskundigheid. Die van de deelnemer zelf, die van de medecursisten en -niet in de laatste plaats- die van de trainer zelf. Leren met elkaar en leren van elkaar. Co-creatie noemen we dat.

Visie
De onderliggende en beproefde methodiek komt uit het 'oplossingsgericht werken' ook wel bekend als ‘progressie-gericht werken'.
Hier geldt het principe dat eenieder prima in staat is om, in co-creatie met zijn omgeving, de oplossing van zijn leervraag zelf te genereren.
 Door in te zetten op dat vermogen komt de deelnemer in zijn kracht te staan en gaat/blijft op eigen benen staan.

Werkvormen

De stand-up-trainer begeleidt het proces met verschillende doordachte en zichzelf (wetenschappelijk) bewezen werkvormen.

Waarom dit programma kiezen?

-  Je wilt een doelgerichte communicatie of vaardigheidstraining

- Je wilt het zelf-oplossend vermogen vergroten

- Je wilt een training die mensen in hun kracht zet

Wat levert het op?

- Antwoorden op de individueel ingebrachte leervraag

- De deelnemer kijkt naar mogelijkheden

- De deelnemer denkt oplossingsgericht

Informatie over de training:
Groep: minimiaal 6, maximaal 8 personen
Duur: 2 aaneengesloten dagdelen
Locatie: In overleg